19.9.12

IBADAT T4 : JUAL BELI

1. PENGERTIAN
Jual beli ialah menukarkan barang dengan barang mengikut cara tertentu.

2. HUKUM
Hukum jual beli adalah HARUS

3. DALIL
'' Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba''
(Surah Al-Baqarah: Ayat 275)

4. RUKUN JUAL BELI
*Penjual dan pembeli
*Barang
*Harga
*Ijab dan Kabul

5. JUAL BELI YANG DILARANG DAN TIDAK SAH
*Haram menjualkann benda yang disimpan bagi tujuan maksiat
*Tidak dimiliki dengan sempurna
*Menjual buah-buahan yang masih di pokok.
*Menjual daging dengan daging.
*Jualan bersyarat

6.JUAL BELI YANG DILARANG TETAPI SAH
*Membeli barang dengan tujuan menyekat pembelian orang lain.
*Membeli barang yang sedang dibeli orang lain
*Menipu semasa menjual
*Membeli barang supaya orang lain tidak dapat menjualnya.


Sila klik untuk besarkan gambar Nota Peta Minda


Disediakan oleh : 4 PTP 2 / 2012

4.3.11

TILAWAH T5 : BATAS PERGAULAN


3 PERINTAH ALLAH BERDASARKAN AYAT 30-31 SURAH AN-NUR:

1. JANGAN MEMANDANG PERKARA YANG DIHARAMKAN
2. SENTIASA MENJAGA MARUAH / KEHORMATAN DIRI
3. WAJIB MENUTUP AURAT

CIRI PAKAIAN ISLAM :

1. MENUTUP AURAT : SELURUH TUBUH KECUALI MUKA DAN TANGAN
2. TIDAK KETAT SEHINGGA MENAMPAKKAN BENTUK TUBUH
3. TIDAK NIPIS DAN JARANG
4. TIDAK BERLAWANAN JANTINA
5. TIDAK MENYERUPAI AGAMA LAIN
6. TIDAK TERLALU BERLEBIHAN SEHINGGA MENARIK PERHATIAN

BATASAN AURAT

AURAT PEREMPUAN

1. DGN LELAKI BUKAN MUHRIM & WANITA NON MUSLIM : SELURUH TUBUH KECUALI MUKA DAN TANGAN
2. DGN LELAKI MUHRIM & WANITA ISLAM : PUSAT HINGGA LUTUT

AURAT LELAKI : PUSAT HINGGA LUTUT